Test Test

Õlleturg

Alloleva graafiku esimene tulp näitab õlle müüki Eestis (sh turistide poolt ostetud kogused) ning teine tulp Eestis tarbitud õlle koguseid (miljonit liitrit).

Õlleaktsiisid eurodes ja muutus ajas (etanoolisisalduse 1% vol kohta hektoliitris)

1.1.2000 - 3.52 eur

1.1.2005 - 3.71 eur (+5%)

1.1.2008 - 4.09 eur (+10%)

7.1.2008 - 4.92 eur (+20%)

1.1.2010 - 5.43eur (+10%)

1.2.2012 - 5.7eur (+5%)

1.1.2013 - 6.0eur (+5%)

1.1.2014 - 6.3 eur (+5%)

1.1.2015 - 7.22 eur (+15%)

1.2.2016 - 8.30 eur (+15%)

1.2.2017 - 9.13 eur (+10%)

1.7.2017 - 15.52 eur (+70%)

1.2.2018 - 16.92 eur (+9%)

Allikas: Rahandusministeerium

Tootmine ja tarbimine

Õlut toodeti Eestis 2017. aastal 136,9 mln liitrit, mis on 3,3% ehk 4,7 mln liitrit vähem kui aasta varem. Õlle tootmisstruktuur ei ole aastaga muutunud ja nagu eelmisel aastal moodustas lahja õlu (alkoholi sisaldus alla 6%) ka vaadeldaval perioodil 84% õlle kogutoodangust ja kange õlu (alkoholi sisaldus üle 6%) 16% toote kogutoodangust. Väiksema tootmise põhjuseks on siseturu müügi langus. Kohalikule turule müüdud kogused moodustasid (60%) kodumaisest õlletoodangust (2016. a 70%) ning kogused olid 15,4% väiksemad kui aasta tagasi. Eesti suurimate õlletootjate AS Saku Õlletehase ja AS A. Le Coqi summeeritud osakaal õlle kogutoodangus oli 2%-punkti suurem kui 2016. aastal. 

Õlut müüdi välisturule 2017. aastal 64,9 mln liitrit, ehk ligi kolmandiku enam kui eelneval aastal. 2017. aastal oli õlle impordikäive 22,8 mln eurot, mis on 7,3% suurem kui aasta tagasi. Kuna impordi hinnad olid 7% madalamad eelneva aastaga võrreldes, on käivet mõjutanud suuremad sisseveetud ko- gused, mis kasvasid 15,4%. 2017. aastal osteti õlut enim sisse Soomest (28% õlle koguimpordist) ning kogused olid 3,8% suuremad kui eelneval aastal. Leedu oli jätkuvalt importijate pingereas teisel koha ning sealt sisse ostetud õlle kogused suurenesid aastaga rohkem kui poole võrra (54%), hõlmates 24% õlle mahulisest impordist (2016. a 18%). 

2017. aastal müüdi õlut Eestis 103,3 mln liitrit, mida oli 14,6% vähem kui aasta tagasi. Õlle tarbimine oli ligi 2% suurem 2016. aastaga võrreldes.


Allikas: EKI