Test Test

Õlleturg

Alloleva graafiku esimene tulp näitab õlle müüki Eestis (sh turistide poolt ostetud kogused) ning teine tulp Eestis tarbitud õlle koguseid (miljonit liitrit).

  

  

 

Õlleaktsiisid eurodes ja muutus ajas (etanoolisisalduse 1% vol kohta hektoliitris)

1.1.2000 - 3.52 eur

1.1.2005 - 3.71 eur (+5%)

1.1.2008 - 4.09 eur (+10%)

7.1.2008 - 4.92 eur (+20%)

1.1.2010 - 5.43eur (+10%)

1.2.2012 - 5.7eur (+5%)

1.1.2013 - 6.0eur (+5%)

1.1.2014 - 6.3 eur (+5%)

1.1.2015 - 7.22 eur (+15%)

1.2.2016 - 8.30 eur (+15%)

1.2.2017 - 9.13 eur (+10%)

1.7.2017 - 15.52 eur (+70%)

1.2.2018 - 16.92 eur (+9%)

Allikas: Rahandusministeerium

Tootmine ja tarbimine

Õlut toodeti 2016. aastal 141,6 mln liitrit, mis on 1,2% ehk 1,7 mln liitrit rohkem kui 2015. aastal, sealjuures on õlle tootmisstruktuur aastaga veidi muutunud. Vaadeldaval perioodil moodustas lahja õlu (alkoholi sisaldus alla 6%) 84% õlle kogutoodangust (2015. a 82%), kange õlle (alkoholi sisaldus üle 6%) osakaal oli 16% (2015. a 18%). Toodangu mahu kasvu peamiseks põhjuseks on rohkem kui neljandiku võrra suurenenud Eesti tootjate müük välisturule. Kohalikule turule müüdud kogused moodustasid 68% kodumaisest õlletoodangust (2015. a 71%) ning kogused olid 2,1% väiksemad kui aasta tagasi. Eesti suurimate õlletootjate AS Saku Õlletehase ja AS A. Le Coqi summeeritud osakaal õlle kogutoodangus oli 2%-punkti suurem kui 2015. aastal.

Õlut müüdi välisturule 2016. aastal 47,0 mln liitrit, ehk 12,1% enam kui eelneval aastal. 2016. aastal oli õlle impordikäive 21,2 mln eurot, mis on 3% suurem kui aasta tagasi. Käivet on mõjutanud nii 7% kasvanud impordi hinnad kui ka 5,6% suuremad kogused. 2016. aastal osteti õlut enim sisse Soomest (32% õlle koguimpordist) ning kogused olid 21,5% suuremad kui eelneval aastal. Leedu oli jätkuvalt importijate pingereas teisel koha, kuid sisse ostetud õlle kogused vähenesid aastaga 2,3%, hõlmates 18% õlle mahulisest impordist (2015. a 19%).

2016. aastal müüdi õlut Eestis 120,9 mln liitrit, mida oli 4,1% vähem kui aasta tagasi. Õlle tarbimine oli 1,4% väiksem (88,8 mln liitrit) kui aasta tagasi.

Allikas: EKI