Eetikakoodeks

Eetikakoodeks ja aukohus

Käesoleva Eesti Õlletootjate Liidu (edaspidi ka Õlleliit) eetikakoodeksi (edaspidi ka Koodeks) eesmärgiks on reklaamikommunikatsiooni eneseregulatsiooni kaudu aidata kaasa õlletootjate vastutustundlikule tegusemisele ühiseid standardeid järgides.​

Käesolevale koodeksile alla kirjutanud õlletootjad kinnitavad, et

  • käesoleva koodeksi järgimine demonstreerib õlletootjate võimet reguleerida ise oma tegevust, väärtustades eneseregulatsiooni tähtsust seadusandliku regulatsiooni kõrval;
  • efektiivne eneseregulatsioon kindlustab, et õlle ja muude lahjade alkohoolsete jookide promotsioon ei ole suunatud alaealistele ega julgusta neid alkohoolseid jooke tarbima;
  • reklaamikommunikatsioon õlle ja muude lahjade alkohoolsete jookide kohta peab järgima kehtivaid õigusakte, põhinedes vastutustundlikule käitumisele, olema aus ning tõene, olema igas mõttes eetiline ning mitte minema vastuollu koodeksi ning hea tava reeglitega;
  • ja sõlmivad vabatahtliku kokkuleppe järgida oma tegevuses koodeksit.

Tähelepanu

Kui märkad eetikakoodeksi rikkumist, siis anna palun sellest teada kõrvaloleva e-posti lingi kaudu.

Eesti Õlletootjate Liidu eetikakoodeks