Õlleaktsiisid Euroopas

Õlleaktsiisid Euroopa riikides

Järgnevas tabelis on välja toodud aktsiiside suurused Euroopa riikides. 2021.a Euroopa riigid üldjuhul aktsiisi maksu ei tõstnud.

Nr Riik Aktsiisimäär – eurot liitri kohta 5%-lises alkoholis ilma käibemaksuta
1 Soome 1.93
2 Iirimaa 1.13
3 Rootsi  0.96
4 Eesti 0.64
5 Sloveenia 0.61
6 Kreeka 0.60
7 Läti 0,41
8 Prantsusmaa 0.38
9 Holland 0.38
10 Itaalia 0.36
11 Leedu 0.36
12 Taani 0.33
13 Küpros 0.30
14 Horvaatia 0,26
15 Austria 0.24
16 Belgia 0.24
17 Ungari 0.23
18 Malta 0.23
19 Poola 0.23
20 Tsehhi 0.23
21 Portugal 0.21
22 Slovakkia 0.18
23 Hispaania 0.10
24 Luksemburg 0.10
25 Rumeenia 0.09
26 Bulgaaria 0.09
27 Saksamaa 0.09
   

Märkused:
1. Riikides nagu Rootsi jt, kus rahvuslik valuuta pole Euroga seotud, on aktsiiside muutus seotud kursi muutusega.

Allikad:

„Excises Duty Tables Part I – Alcoholic Beverages“, European Commission 2021