Õlleturg

Tootmine ja tarbimine

Statistikaameti andmetel toodeti õlut Eestis 2020. aastal 129,1 miljonit liitrit (2019. a 129,5 mln liitrit), mida oli vaid 0,3%, ehk 0,4 mln liitrit vähem kui aasta tagasi. Õlle tootmisstruktuur püsis endine. Nagu varemgi, moodustas suurema osa toodangust (2020. a 97%, 2019. a 96%) lahja õlu (alkoholi sisaldus alla 6%), kange õlle (alkoholi sisaldus üle 6%) osakaal oli vastavalt 3% ja 4% õlle kogutoodangust. 2020. aasta kodumaisest õlletoodangust 50% müüdi kohalikule turule ja 50% välisturule, sealjuures siseturule müüdud kogused aastaga suurenesid ja välisturule müüdud kogused aasta võrdluses vähenesid. Eesti suurimateks õlletootjateks on jätkuvalt AS Saku Õlletehas ja AS A. Le Coq. Õlut müüdi välisturule 2020. aastal 64,5 mln liitrit, ehk 5,5% vähem kui 2019. aastal. Välisturule müüdi 50% Eestis toodetud õllekogusest. Lätti viidi välja peaaegu pool (46%) välisturule müüdud õllekogusest, sealjuures olid eksporditud mahud 8,8% väiksemad kui eelneval aastal. Teisele positsioonile tõusis Leedu, kuhu väljamüüdud kogused aastaga kolmekordistusid ja hõlmasid 16% õlle koguekspordist. Norra paiknes õlleekspordis kolmandal kohal ning hõlmas sellest 12%, sealjuures müüdud kogused vähenesid 22% 2019. aastaga võrreldes. Muutused antud ekspordimahtudes on sageli sõltuvuses rahvusvaheliste kontsernide tootmispoliitikast. 2020. aastal ulatus õlle impordikäive 18,8 mln euroni, mis oli 13,6% väiksem 2019. aastaga võrreldes. Õlle impordikäivet on mõjutanud mõnevõrra langenud hinnad (−3,8%) kui ka 10% võrra väiksemad impordi kogused. 2020. aastal osteti õlut enim sisse Leedust (23% õlle koguimpordist) ning kogused olid 17% väiksemad kui aasta tagasi. Soome püsis importijate seas teisel kohal, sealt imporditud kogused moodustasid 15% õlle mahulisest impordist ja olid 39% väiksemad 2019. aastaga võrreldes. 2020. aastal müüdi õlut Eestis 87,9 mln liitrit, mida oli 1,1% rohkem kui aasta tagasi.

Allikas: EKI

Alloleva graafiku esimene tulp näitab õlle müüki Eestis (sh turistide poolt ostetud kogused) ning teine tulp Eestis tarbitud õlle koguseid (miljonit liitrit).

Allikas: Rahandusministeerium Õlleaktsiisid eurodes ja muutus ajas (etanoolisisalduse 1% vol kohta hektoliitris)
1.1.2000
3.52 eur
1.1.2005
3.71 eur (+5%)
1.1.2008
4.09 eur (+10%)
7.1.2008
4.92 eur (+20%)
1.1.2010
5.43eur (+10%)
1.2.2012
5.7eur (+5%)
1.1.2013
6.0eur (+5%)
1.1.2014
6.3 eur (+5%)
1.1.2015
7.22 eur (+15%)
1.2.2016
8.30 eur (+15%)
1.2.2017
9.13 eur (+10%)
1.7.2017
15.52 eur (+70%)
1.2.2018
16.92 eur (+9%)
1.7.2019
12.70 eur (-25%)